Vyšetření NT+ biochemický screening vrozených vývojových vad v I. trimestru

Systém sdělování výsledků je z technických důvodů dočasně mimo provoz.
Odstavení systému je opatřením přijatým v důsledku zjištění možného porušení zabezpečení osobních údajů. V případě dotazů kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů (dpo@ak-kr.cz).


Centrum prenatální diagnostiky Brno

 
Toms Sko